Aanbod zorg:


Dagbesteding en zorg op de zorgboerderij kan geregeld worden via verschillende financieringsvormen als PGB, PVB, WLZ, WMO of via gelden van Gemeente of door samenwerkingsverbanden met zorginstellingen.

De Zorgboerderij is aangesloten bij de Coöperatie Limburgse Zorgboeren.

Bie de Breul Zorgboerderij Kapelstraat 15 6101XP Berkelaar (Echt)


Zorgboerderij Tel: 06-26551749


Els Maassen Tel: 0638041082     Lucien Maassen Tel: 06-21991894


E-mail: zorgboerderijbiedebreul@gmail.com